• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami

Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy - bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego - ma prawo złożyć do Gminnego Zesopołu Obsługi Finansowej w Gorzycach informację o braku dostępności architektonicznej (w zakresie lokalizacji siedziby) lub informacyjno-komunikacyjnej (w zakresie świadczeniu usług), o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 (wskazanym poniżej).

Wyciąg z ustawy:
„Art. 6. [Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami]

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną.

Dostęp do pełnej treści aktów prawnych wskazanych powyżej:

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności". Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy;
 5. podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem;
 6. jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wnioski o zapewnienie dostępności dotyczące działalności Gminnego Zespołu Obsługi Finansnowej w Gorzycach można składać w następujący sposób:

 • drogą pocztową na adres:
  Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach
  ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
 • drogą elektroniczną na adres:
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Inne pliki
pdf 2022-03-23 Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf 47.02KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
GZOF w Gorzycach
Pierwsza publikacja
Pawlica Katarzyna 2021-09-06 11:31
Aktualizacja publikacji
Pawlica Katarzyna 2022-03-23 09:22
Wytworzenie publikacji
Katarzyna Pawlica 2022-03-23 09:21
Zatwierdzenie
Izabela Sanecznik 2022-03-23 09:21
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
13
do góry